GULDFASAN

Guldfasan

Chrysolophus pictus

Den färggranna hanen är cirka 100–115 centimeter lång, varav två tredjedelar utgörs av stjärten. Fjäderdräkten är omisskännlig, med röd undersida, gult på ansikte hjässa och övergump samt en guldgul cape som kan spridas ut framåt och uppåt.

Honan påminner om den vanliga fasanhonan, men har en mörkare fjäderdräkt, är lite smäckrare och har en förhållandevis längre stjärt, som utgör ungefär halva fågelns längd på cirka 61–70 centimeter. 

Guldfasanen är ursprungligen en kinesisk hönsfågel endemisk för bergssluttningar i centrala och södra Kina.

Den är vanlig som burfågel i hela världen och återfinns numera i en vild population i Storbrittanien.